Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

ΣΙΡΩΧ ΟΛΤΙΤ

O εθακ   ςοπωρθνα ιανιε  οπα ςονομ υοτ  ςανε ςορκιμ ςομσοκ.Οσο εμυοζ εμυογρυοιμηδ νοτ ομσοκ ςαμ.Αλο ιανιε αιμ ηφρομοτφεκσ, ιακ νατο ιαμυονεθεπ ο ςομσοκ ιευαπ αν αιτατσιφυ.Νεδ νοτ αιτσαμοζαιερχ νοελπ.Ετσαμιε ςειερροπα υοτ υοεΘ. Η  αιδι αισυο εσ ςεκιτεροφαιδ ςεχοδκε.Ωσιπ οπα νοτ οκινεμονιαφ ςαμ ομσοκ αιτεκσιρβ οτ οραθακ ςωφ οτ νολΟ.Η ηωζ ςαμ ιενιδ νητ ατητοτανυδ αν εμυοθχυτπανα ιακ οσεμ ςητ ςησωνγιπε αν εμυοσατφ οτσ ςωφ ςατνοταματσ ιστε νητ ησηθσιαδυεψ υοτ υομσοκ ςωπο νοτ εμυοπελβ,ιακ ο  ςοταναθ ςιρωχ ησωνγιπε ειζινωιαιδ ητυα νητ ησατσατακ ςητ ςαιονγα.Οτσ οινωια ιανιε νεδ ιεχραπυ ησηνικ αιμ ςηχενυσ  αιξαρατα.Νατο εμυονεθεπ ιοτυα υοπ νυονεμ ωσιπ  νυοθαπσορπ αν ςαμ ιατνυομυθ, νυοταρκ  αταμγαρπ ςαμ ςομω αιαταμ νεδ εμυοχραπυ ανεθυοπ  αιμ ηψεκσ  υοπ εγυφε. Ο ςονορχ ιανιε ςοτυποσυδα,αλο νυοζαιομ νασ οριενο. Η ησηονατακ αθ ςαμ ιεσηνπυξ ιακ αθ ςαμ ιεσηγηδο νητσ αιεθηλα.Οτ οινωια νεδ   ιατεζαιερχ  νητ ηκηλυ ηφρομ ςαμ ιελεθ ονομ νητ ατητοτηδιενυσ ςαμ.Οτυαιγ  νατο εμυογυεφ ιατσαμοινχεξ οπα νοτ ομσοκ,νητ ατητονηρεμηθακ νητσ ηορ αλο νυονηβσ.Εθακ αρεμ οτ οιλβιβ υοτ  ςοτναπμυσ ιεζαλλα αδιλεσ,ατοπιτ νεδ ιανιε οιδι.Εθακ αρεμ αιμ  ηλλα αρεμ,ςα  νητ εμυοσηζ  ατηδιενυσ.///////////////////////////////????////????????

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου