Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

Ενας αληθινός άνθρωπος του ζεν


Naren Jobanputra προς Osho
First you become silent. And as the silence goes deeper you start feeling that you are not the body, that you are not the mind. You are living in the body but you are not it. You are using the mind but you are not it. As the silence goes to serenity you suddenly become aware that, " I am only a witness, witness of the whole world and witness of my body and mind too. " Just a pure witness, a cool breeze, a fragrant breeze.
Osho, Kyozan - A TRUE MAN OF ZEN # 28.
Πρώτα γίνεσαι σιωπηλός. Και καθώς η σιωπή πάει πιο βαθιά αρχίζεις να νιώθεις ότι δεν είσαι το σώμα, ότι δεν είσαι το μυαλό. Ζεις στο σώμα αλλά δεν είσαι. Χρησιμοποιείς το μυαλό αλλά δεν είσαι. Καθώς η σιωπή πάει στη γαλήνη ξαφνικά γνωρίζεις ότι, "είμαι μόνο μάρτυρας, μάρτυρας όλου του κόσμου και μάρτυρας του σώματος και του μυαλού μου επίσης." απλά ένας καθαρός μάρτυρας, ένα δροσερό αεράκι, ένα αρωματικό αεράκι.

Osho, kyozan - ένας αληθινός άνθρωπος του ζεν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου