Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

****+++***...............................................................................................................................

Ασεμ οτσ ονιετοκσ οιταμωδ ιο ςειεγρενε νασαρεπαιδ οτ αμωσ  υομ. ασωινε ςοτσυερ,ασωινε νασ αν νουμη ςοτυχαιδ εσ ολο νοτ ορωχ.Ασιελκε ατ αιταμ υομ,νατη νασ οτ αμωσ υομ αν εχιε ιετσιναφαξε,εχιε ιενιγ ηραθακ αιεγρενε,νεδ αρεξη εσ οιπ οιεμησ νυομη, αλπα αρεξη ιτο νυομη υοπακ ιεκε.Νεδ εχρηπυ ανενακ οιδοπμε οκιλυ,οκιταμωσ,αιμακ ηψεκσ,αλο ναχιε ιενιγ αιεγρενε.Νατη νασ αν νυομοκσιρβ εσ αιμ ηκαιεγρενε ασσαλαθ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου