Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

.................................................................................................. « Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν διότι σύ είσαι μετ' εμού....»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου